Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 08 lutego 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Łucja Fafińska– członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2 o pow. 0,2170 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.02.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 09.02.2018, ostatnia aktualizacja: 09.02.2018, odsłon: 353


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11937333
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości