Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 stycznia 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor-Koordynator Projektu ”Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.
 
Na podstawie § 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor-Koordynator Projektu ”Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.
 
§ 2. W skład komisji wchodzą:
 
1) Cezary Wawrzyński, sekretarz Gminy           - Przewodniczący Komisji
2) Elżbieta Kulesza, inspektor ds. kadr              - Sekretarz Komisji
3) Elżbieta Koziej, inspektor Referatu OKS        - Członek Komisji
4) Iwona Derbin, inspektor Referatu OKS          - Członek Komisji
 
§ 3. Komisja działa w oparciu o „Regulamin Komisji Rekrutacyjnej”, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko.
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.01.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.01.2017, ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, odsłon: 634


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214365
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości