Zarządzenie Nr 10/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 stycznia 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy Ostróda.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007, w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Ostróda na I półrocze 2010 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

                                                                                                

                                                                                         Załącznik

                                                                                            do Zarządzenia

                                                                                       Nr 10/2010

                                                                                                  Wójta Gminy Ostróda

                                                                                                    z dnia 12 stycznia 2010r.

        

 

Plan kontroli jednostek organizacyjnych w 2010r.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa jednostki

 

Termin

(miesiąc)

 

 

Uwagi

 

 

1.

 

Szkoła Podstawowa w Wygodzie

 

 

marzec

 

 

2.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Tyrowie

 

 

maj

 

 

3.

 

Szkoła Podstawowa w Zwierzewie

 

 

czerwiec

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.01.2010, ostatnia aktualizacja: 12.01.2010, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219321
odsłon strony

Aktualnie mamy
76 gości