Zarządzenie Nr 101/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 lipca 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
   Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Beata Milewska-Piotrowska - członek komisji, pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Urzędu Gminy Ostróda;
  1. Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
     § 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej numerem 84/16 o pow. 5,2380 ha.
 
       § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.07.2016, ostatnia aktualizacja: 20.07.2016, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057661
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości