ZarządzenieNr 101/2013

WójtaGminy Ostróda

zdnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie zamianynieruchomości

 

Na podstawie art. 13 ust. 1,art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Gminy wOstródzie Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasadnabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu iużyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

§1. Dokonać zamiany pomiędzyGminą Ostróda a Hotelem SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o. zsiedzibą w Wysokiej Wsi Woj. Warmińsko-Mazurskie, nieruchomości położonych wobrębie Glaznoty, określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.

 

§2. Przedmiotemzamiany za strony Gminy Ostróda są działki położone w obrębie Glaznotyoznaczone nr 165/1 i nr 165/3.

 

§3. Przedmiotemzamiany za strony Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o. sądziałki położone w obrębie Glaznoty oznaczone nr 162/2 i nr 169/2.

 

§4. Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WójtGminy Ostróda

BogusławFijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.09.2013r.

Osoba przekazująca: ŁucjaFafińska

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: Beata Czerkas

 

data publikacji: 12.09.2013, ostatnia aktualizacja: 13.09.2013, odsłon: 996


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569309
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości