Zarządzenie Nr 10/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 stycznia 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2006r. Nr 16, poz. 1163 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne ”Sieć wodociągowa / przyłącze / do budynku nr 77 w m. Brzydowo ” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski,

 

      2. Sekretarz - Roman Szewczyk,

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk,

 

      4. Członek - Marek Wydrzyński

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 23.01.2007, odsłon: 867


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527171
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości