Zarządzenie Nr 100/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 lipca 2018 r.
 
w sprawie odwołania Pani Katarzyny Wrzesińskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Odwołuję Panią Katarzynę Wrzesińską ze stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie z dniem 31 sierpnia 2018 r.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.07.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.07.2018, ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, odsłon: 314


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907328
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości