ZARZĄDZENIE Nr 100/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mieniakomunalnego

 

Na podstawie art. 13ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U.  z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały Rady GminyOstróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasadnabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu iużyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr62, poz. 1019/ Wójt Gminy Ostróda zarządza,co następuje:

 

     § 1. Przeznaczyć dosprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną, stanowiącąwłasność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działkanr 346 o pow. 0,1600 ha, położoną w obrębie Samborowo, zbywaną na poprawę zagospodarowania nieruchomościprzyległych tj. działki nr 283, nr 284/5 i nr 285.


     §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.09.2013r.

Osoba przekazująca: ŁucjaFafińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: Beata Czerkas

 

data publikacji: 12.09.2013, ostatnia aktualizacja: 13.09.2013, odsłon: 1 016


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526790
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości