Zarządzenie Nr 100/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Na podstawie art. 2091§ 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. , Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 01 września 2010 r. wyznaczam do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji następujących pracowników:

 

1. Ewę Zarucką.

 

2. Henryka Pajrowskiego.

 

3. Władysława Jankiewicz.

 

4. Elżbietę Kuleszę.

 

 § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 03/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

                                                                         

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2010, ostatnia aktualizacja: 07.09.2010, odsłon: 823


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214710
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości