Zarządzenie Nr 100 / 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 października 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

 

Na podstawie, art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

§1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 572/2 o pow. 1380 m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 3 października 2007r. Rep. “A” Nr 4440/07 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8 lok.2 – Notariusz – Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż. Tadeusza i Łucji Rudnickich.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.10.2007, ostatnia aktualizacja: 11.10.2007, odsłon: 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238415
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości