Zarządzenie Nr 06/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

 

§ 1. Ustalam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2010 r.

 

- dzień 04 czerwca 2010 r. w zamian za 01 maja 2010 r.

 

- dzień 24 grudnia 2010 r. w zamian za 25 grudnia 2010 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2010, ostatnia aktualizacja: 08.01.2010, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214787
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości