Zarządzenia Nr 93/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 czerwca 2018r.
 
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji świadczenia dobry start, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji
 
     Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” ( Dz. U. poz. 1061) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważniam Panią Danutę Niemanowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.07.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2018, ostatnia aktualizacja: 20.07.2018, odsłon: 291


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907433
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości