Zarządzenia Nr 28 /12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie określenia zasad wynagradzania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

Na podstawie art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami).

 

§ 1. Określam zasady wynagradzania dla Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w

Wygodzie.

 

1.       Miesięczne wynagrodzenie Kierownika może obejmować:

 

a/ wynagrodzenie zasadnicze – wg XIX kategoria zaszeregowania,

 

b/ dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5 %miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

c/ dodatek funkcyjny do 110 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego,

 

d/dodatek specjalny od 1 do 50% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego.

 

1. Kierownikowi może być przyznana nagroda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 01 marca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2012, ostatnia aktualizacja: 02.03.2012, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569175
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości