Zarządzenia Nr 26/12

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Z dniem 01 marca 2012 r. zatrudniam na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie Panią Teresę Wieczorek-Zdon.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2012, ostatnia aktualizacja: 02.03.2012, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569283
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości