Zarządzanie Nr 13/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2007

 

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Korzystanie z lokali świetlic wiejskich jest odpłatne i wymaga formy pisemnej.

 

      § 2. Opłaty pobiera się za imprezy rodzinne, towarzyskie, spotkanie polityczne, reklamowe, handlowe itp.

 

      § 3. Opłaty wymienione w § 2 ustala się według tabeli w następującej wysokości:

 

 

lp.

Miejscowość

Wesele

Imprezy towarzyskie (sylwester, zabawa taneczna, dyskoteka itp)

Imprezy rodzinne
(urodzinowe, rocznicowe, zjazdy, komunie stypy itp)

Pozostałe
(spotkania polityczne, reklamowe, handlowe itp)

Za korzystanie z kuchni przed i po imprezie

1Brzydowo

150,-

150,-

150,-

30,-

20,-

2Durąg

100,-

100,-

100,-

30,-

20,-

3Giętlewo

200,-

150,-

150,-

30,-

50,-

4Glaznoty

50,-

80,-

80,-

30,-

20,-

5Grabinek

150,-

150,-

150,-

30,-

30,-

6Gierłoż

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

7Idzbark

80,-

100,-

100,-

30,-

0,-

8Naprom

100,-

100,-

100,-

30,-

20,-

9Ostrowin

50,-

100,-

100,-

30,-

0,-

10Pietrzwałd

300,-

150,-

150,-

30,-

50,-

11Reszki

150,-

150,-

150,-

30,-

30,-

12Rudno

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

13Smykówko

150,-

100,-

100,-

30,-

50,-

14Turznica

150,-

100,-

100,-

30,-

50,-

15Tyrowo

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

16Wysoka Wieś

50,-

50,-

50,-

30,-

0,-

Do każdej odpłatności dolicza się podatek Vat w wysokości 22%.

 

      § 4.1. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie ulg.

 

      2. Wysokość ulgi określa każdorazowo Wójt Gminy.

 

      § 5. Opłat nie pobiera się:

 

   1) za korzystanie z lokali świetlic w celach religijnych (nabożeństwa, spotkania wiernych, spełnianie sakramentów),

 

   2) za imprezy o charakterze społecznym, dotyczących środowiska lokalnego, nie osiągające pożytku z organizacji imprez i spotkań (m.in. choinka dla dzieci, spotkanie KGW, akcje krwiodawstwa, kółka młodzieżowe, zabawy seniorów itp.)

 

      § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2007, ostatnia aktualizacja: 02.03.2007, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214580
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości