Zarządzenie Nr 188/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
     1) Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
     2) Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
     3) Ewelina Ignaczewska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 18/4 o powierzchni 2,6665 ha, położonej w obrębie Szyldak.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.12.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.12.2018, ostatnia aktualizacja: 19.12.2018, odsłon: 446


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907228
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości