Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 
    Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
    - prowadzenie nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda (Idzbark, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd, Zwierzewo) w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 - (więcej informacji tel. 89 676 07 86).
Harmonogram zajęć - 1h to jedna jednostka lekcyjna – 45 minut:
 
    Część I - Szkoła Podstawowa w Idzbarku:
Środa: 12.40 – 13.25 – 1h,
Czwartek: 12.40 – 13.25 – 1h, 13.35 – 14.10 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
 
    Część II - Szkoła Podstawowa w Durągu:
Wtorek: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Środa: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Czwartek: 11.40 – 12.25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 84
 
    Część III - Szkoła Podstawowa w Szyldaku:
Środa: 12.45 – 13.30 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Piątek: 12.45 – 13.30 – 1h
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
 
    Część IV - Szkoła Podstawowa w Pietrzwałdzie:
Środa: 13.35 – 14.20 – 1h, 14.25 – 15.10 – 1h (w sumie 2 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 28
 
    Część V - Szkoła Podstawowa w Zwierzewie:
Czwartek: 12.40 – 13,25 – 1h, 13.30 – 14.15 – 1h, 14.20 – 15.05 – 1h (w sumie 3 godziny dydaktyczne);
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych: 42
Łączna Liczba jednostek lekcyjnych dla wszystkich części: 238 
Termin realizacji zamówienia: od marca do czerwca 2019 roku
 
    Oferty można składać na wszystkie części lub na wybrane.
 
    Inne istotne warunki zamówienia / przyszłej umowy
  - wynagrodzenie wypłacane jest na koniec miesiąca, za godziny przepracowane.
    Uwagi:
    w ofercie należy zawrzeć następujące informacje:
  - dane Wykonawcy,
  - kwalifikacje lektorów,
  - wskazanie części, których dotyczy oferta,
  - wynagrodzenie za jednostkę lekcyjną z wszystkimi kosztami.
 
    Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na załączonym formularzu ofertowym do dnia 13 lutego 2019 r. na adres mailowy
 
FORMULARZ OFERTOWY W FORMIE EDYTOWALNEJ

 

Data przekazania do publikacji: 07.02.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.02.2019, ostatnia aktualizacja: 07.02.2019, odsłon: 590


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055575
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości