Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

Zakres informacji objętych wykazem:

Wykaz obejmuje osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Wykaz sporządza się w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym za poprzedni rok podatkowy.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 66, pok. 303

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

 

Udostępnianie danych z ewidencji:

Sporządzony wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.

 

 

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.04.2007, ostatnia aktualizacja: 20.08.2013, odsłon: 2 336


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055318
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości