Nasz znak : RGP.6733.09.2012

Ostróda, dnia 09 sierpnia 2012 r.

 

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 07 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 12/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji do polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 84/2, 85 i 42 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 13.08.2012, ostatnia aktualizacja: 29.08.2012, odsłon: 798


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331458
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości