Ostróda, dnia 1 kwietnia 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.9.2012
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że z dniem 25 marca 2014r. została wydana decyzja dotycząca umorzenia postępowania na wniosek inwestora - Bruzda i Spółka s.c. Ośrodek Wypoczynkowy Bajka, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ośrodka wczasowego Bajka na dz. Nr 3103 obr. Mała Ruś, gm. Ostróda.
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dnia 4 listopada 2013r. zawiadomiono o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona była ocena oddziaływania na środowisko.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.04.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2014, ostatnia aktualizacja: 04.04.2014, odsłon: 1 020


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236131
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości