Ostróda, dnia 28 października 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.17.2014
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn, dnia 27 października 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu części działki nr 3297/2 obręb Morliny, rodzaju gruntu ŁV – 1,94 ha, ŁIV – 6,80 ha.
 
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.10.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.10.2014, ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, odsłon: 1 044


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209800
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości