Ostróda, dnia 19 marca 2014r.
Nasz znak: RGP.6220.15.2013
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że na wniosek firmy Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/115 25-008 Kielce, dnia 17 marca 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliży wsi Turznica gm. Ostróda, powiat ostródzki.
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.03.2014r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.03.2014, ostatnia aktualizacja: 20.03.2014, odsłon: 1 154


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682865
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości