Nasz znak : RGP.6733.17.2011

Ostróda, dnia 15 lipca 2011 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 14/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr nr 363/4, 363/5, 363/11 i 363/16 położonych w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 18.07.2011, ostatnia aktualizacja: 16.08.2011, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100322
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości