Nasz znak: RGP-7220.8.2011

Ostróda, dnia 21 października 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o sprostowaniu z urzędu postanowienia z dnia 11 października 2011 r. znak : RGP.7220.8.2011 w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię-wzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na gruntownej konserwacji połączonej z odbudową fragmentów rowów melioracji szczegółowej RD111, RD107 i RD107-1, na działce nr 100/14, położonej w obrębie Gierłoż , użytego mylnie zapisu w 24, 25 i 26 wierszu na stronie pierwszej postanowienia o treści cyt. „ Budowie biogazowni o mocy do 1,1 MW przewidzianego do realizacji na działce nr 143/2 położonej w miejscowości Rudno „ . W związku z zaistniałą oczywistą omyłką zapis ten należało sprostować i otrzymuje prawidłowe brzmienie cyt. „gruntownej konserwacji połączonej z odbudową fragmentów rowów melioracji szczegółowej RD111, RD107 i RD107-1, na działce nr 100/14, obręb Gierłoż”.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.10.2011, ostatnia aktualizacja: 27.10.2011, odsłon: 1 435


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527016
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości