Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 8 listopada 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

5. Wolne wnioski i informacje.

 

6. Część uroczysta Sesji: Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2010, ostatnia aktualizacja: 10.11.2010, odsłon: 764


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830382
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości