O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 6 grudnia 2010r. o godz. 13.00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 z następującym porządkiem obrad:

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Złożenie ślubowania przez Wójta.

 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.

 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

 

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w Gimnazjum w Lipowie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.12.2010, ostatnia aktualizacja: 08.12.2010, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541247
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości