O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 października 2012r. o godz. 12.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Ostróda.

 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Ostróda.

 

4. Wolne wnioski i informacje.

 

5. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

 

p. o.  WÓJTA GMINY OSTRÓDA

 

Bogdan Bartnicki

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 25.10.2012, ostatnia aktualizacja: 31.10.2012, odsłon: 1 011


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331801
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości