Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 3 lutego 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

7. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2010r.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.01.2010, ostatnia aktualizacja: 04.02.2010, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563839
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości