Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 3 czerwca 2011r. o godz. 13.00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. 2011 - Europejski Rok Wolontariatu. Rozwój wolontariatu szkolnego w gminie Ostróda.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r.

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.

 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda.

 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.

 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Idzbark.

 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reszki.

 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd.

 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Wieś.

 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szyldak.

 

15. Wolne wnioski i informacje.

 

16. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.05.2011, ostatnia aktualizacja: 07.06.2011, odsłon: 816


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085732
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości