Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 marca 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.

 

5. Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

 

7. Projekt uchwały w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

 

8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.

 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki  na lata 2010-2017.

 

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.

 

12. Wolne wnioski i informacje.

 

13. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA

GUSTAW MAREK BRZEZIN

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.03.2010, ostatnia aktualizacja: 30.03.2010, odsłon: 684


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802933
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości