Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 lipca 2011r. o godz. 14.00 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołów z obrad X i XI Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata

2011 - 2014.

 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej za realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków

i klubów dziecięcych.

 

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

 

9. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników.

 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ornowo i Morliny.

 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo.

 

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo.

 

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie.

 

15. Wolne wnioski i informacje.

 

16. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.07.2011, ostatnia aktualizacja: 08.08.2011, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830354
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości