Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 stycznia 2011r. o godz. 13.30 odbędzie się V Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.

 

5. Projekt uchwały budżetu na 2011 rok.

 

   W tym punkcie: 

   1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

   2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

   3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

   4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

   5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

   6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.01.2011, ostatnia aktualizacja: 23.03.2011, odsłon: 1 569


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100112
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości