Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 października 2011r. o godz. 14.00 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru.

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo.

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 02.11.2011, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100142
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości