Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 października 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się LV Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

6. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

 

9. Wolne wnioski i informacje.

 

10. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.10.2010, ostatnia aktualizacja: 02.11.2010, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563645
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości