Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 kwietnia 2010r. o godz. 12.00 odbędzie się L Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

 

W tym punkcie:

 

1. Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.

 

2. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009r.

 

3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009r.

 

4. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2009r.

 

5. Głosowanie nad projektem uchwały.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.

 

6. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy.

 

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

8. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.

 

9. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2010.

 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

 

15. Wolne wnioski i informacje.

 

16. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 21.04.2010, ostatnia aktualizacja: 05.05.2010, odsłon: 729


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569065
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości