Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 lipca 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się LII Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

 

5. Projekt w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Durągu.

 

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda.

 

8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

 

9. Wolne wnioski i informacje.

 

10. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

    

 

 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.07.2010, ostatnia aktualizacja: 13.08.2010, odsłon: 837


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682842
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości