O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 27 czerwca 2012r. o godz. 1300 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

 

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

 

7. Projekt uchwały w sprawie Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Ostróda na lata 2012 –2032.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.06.2012, ostatnia aktualizacja: 29.06.2012, odsłon: 861


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544640
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości