Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 26 czerwca 2009r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 

6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

7. Projekt uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

 

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

11. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego1.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.06.2009, ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, odsłon: 815


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315724
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości