Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 24 lutego 2012r. o godz. 1300 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy Ostróda na lata 2012 – 2032.

 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych.

 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Lipowie.

 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka.

 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

 

13. Wolne wnioski i informacje.

 

14. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.02.2012, ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, odsłon: 859


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830256
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości