Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 21 września 2012r. o godz. 14.00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie.

 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubajny.

 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo.

 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Międzylesie.

 

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.

 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie.

 

10. Wolne wnioski i informacje.

 

11. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

p. o. Wójta Gminy Ostróda

Bogdan Bartnicki

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 17.09.2012, ostatnia aktualizacja: 25.09.2012, odsłon: 1 138


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544697
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości