Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 20 marca 2009r. o godz. 12.00 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda.

 

6. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 

7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

 

8. Projekt uchwały w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze.

 

9. Projekt uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz ustalenia zasad dofinansowania tych zadań.

 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

15. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Ostróda na 2009 rok.

 

16. Projekt uchwały w sprawie Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w gminie Ostróda na lata 2009 - 2013.

 

XXX Sesja Rady Gminy Ostróda odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2009, ostatnia aktualizacja: 24.03.2009, odsłon: 805


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315581
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości