Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 18 grudnia 2009r. o godz. 13.00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok.

 

W tym punkcie:

 

  1. Wystąpienie Wójta Gminy.

 

  2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

 

  3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

  4. Odczytanie opinii właściwej do spraw budżetu.

 

  5. Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.

 

  6. Dyskusja nad projektem budżetu.

 

  7. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

5. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.12.2009, ostatnia aktualizacja: 22.12.2009, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331476
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości