Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 15 września 2009r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 15.09.2009, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331577
odsłon strony

Aktualnie mamy
100 gości