Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 12 maja 2009 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010.

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie powołania gminnej Komisji ds. Referendum.

 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

 

7. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2009 r.

 

8. Wolne wnioski i informacje.

 

9. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2009, ostatnia aktualizacja: 19.05.2009, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331864
odsłon strony

Aktualnie mamy
79 gości