Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 12 lutego 2009 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie.

 

5. Przerwa.

 

6. Projekt uchwały budżetowej na 2009 r.

 

W tym punkcie:

 

1/ Wystąpienie Wójta Gminy.

 

2/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

 

3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

4/ Odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu.

 

5/ Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.

 

6/ Dyskusja nad projektem budżetu.

 

7/. Głosowanie na projektem uchwały budżetowej.

 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

 

10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki.

 

11. Wolne wnioski i informacje.

 

12. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.01.2009, ostatnia aktualizacja: 20.02.2009, odsłon: 836


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331787
odsłon strony

Aktualnie mamy
88 gości