Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 10 listopada 2009r. o godz. 10.00 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej określającego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

 

6. Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność pojazdu.

 

7. Wolne wnioski i informacje.

 

8. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.11.2009, ostatnia aktualizacja: 13.11.2009, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331449
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości