O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 1 grudnia 2010r. o godz. 10.00 odbędzie się I Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014 z następującym porządkiem obrad:

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Slubowanie radnych.

 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

 

a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda,

 

b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej,

 

c/ ustalenie zasad głosowania wyboru Przewodniczącego Rady,

 

d/ prezentacja(wystąpienie) kandydatów,

 

e/ przeprowadzenie głosowania tajnego,

 

f/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

 

4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

 

5. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, II piętro.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.12.2010, ostatnia aktualizacja: 02.12.2010, odsłon: 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563463
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości