Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 21 września 2016 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji.
 
     2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.
 
     5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 - 2029.
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda.
 
     7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.
 
     8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
     9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016 - 2019.
 
     10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
     11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
     12. Wolne wnioski i informacje.
 
     13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
     Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.09.2016, ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, odsłon: 922


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569034
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości