Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Audytor Wewnętrzny
wybrany został kandydat: Piotr Garbacz
zamieszkały w Olsztyn
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Link aktywny do ogłoszenia: Wójt Gminy Ostróda, (Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda), ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Audytora Wewnętrznego. Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Audytora Wewnętrznego” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Data przekazania do publikacji: 14.01.2020
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.01.2020, ostatnia aktualizacja: 28.01.2020, odsłon: 884


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558970
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości