OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 marca 2019 r.
 
    Na podstawie art. 16, w zw. z art. 53a, 53b i 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm) Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informację o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika – w wyborach ponownych do rady gminy Ostróda, zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 r.
 
Numer
obwodu
 
Granice obwodu
(miejscowości)
 
Siedziba
Obwodowej
Komisji Wyborczej
 
11
Ciemniak, Gierłoż, Gruda, Nowa Gierłoż, Podlesie, Reszki, Smykówko.
Świetlica Wiejska
w Reszkach

Reszki 36
 
    Jednocześnie na podstawie art. 114 ustawy Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na obszarze Gminy Ostróda przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych: tablice ogłoszeń na terenie Urzędu Gminy Ostróda oraz tablice ogłoszeń na terenie poszczególnych sołectw Gminy Ostróda.
 
    UWAGA WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI:
 
    - do dnia 30 marca 2019 r. wyborca niepełnosprawny może w siedzibie Komisarza Wyborczego w Elblągu II (82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1) zgłosić zamiar (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej
 
    - wraz z kopią aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności) głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
 
    - do dnia 5 kwietnia 2019 r. wyborca niepełnosprawny lub który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może w Urzędzie Gminy Ostróda (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) złożyć wniosek (pocztą lub przez dowolną osobę) o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 
 
- lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.03.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.03.2019, ostatnia aktualizacja: 12.03.2019, odsłon: 734


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558925
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości